ارائه خدمات تحقيق و استاندارد سازی در زمینه ترانسفورماتور
با توجه به اهميت مسئله تحقيق و توسعه در بهبود مستمر محصولات توليدي و ايجاد دانش فني توليد محصولات جديد شركتهاي صنعتي- توليدي، کلینیک می تواند در راستای مشتری مداری و رسالت خود به عنوان یک شرکت تخصصی و مرجع در خصوص ترانسفورماتور، پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه بهبود كيفيت ترانسفورماتورهاي توليدي، انتقال تكنولوژي طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي جديد و ملزومات جانبی، ايجاد دانش فني در زمينه هاي مختلف طراحي، ساخت، آزمون، حمل و نقل، نصب و راه اندازي ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت براي شركت های متقاضی (پژوهشگاه نیرو، ايران ترانسفو، آریا ترانسفو و…) را سرلوحه فعاليتهاي خويش قرار دهد است. اهم فعاليتهاي کلینیک در اين راستا عبارتند از:

 • طراحي ساخت و تست رآكتور شنت
 • محاسبه و طراحي ترانسفورماتور كوره
 • محاسبه و طراحي ترانسفورماتور يكسوساز با ظرفیت بالا
 • تدوین دستورالملهای مختلف در خصوص تست، بهره برداری، تعمیر و نگهداری از ترانسفورماتور و متعلقات
 • تدوين نرم افزارهاي مختلف محاسبه عمر باقیمانده ترانسفورماتور
 • طراحي و ساخت ترانسفورماتور آزمايشگاهي تست اتصال كوتاه
 • مكان يابي تخليه جزئي ترانسفورماتورها با استفاده از تابع انتقال سيم پيچي ها
 • تشخيص اتصال حلقه و مكان يابي آن در ترانسفورماتورهاي توزيع از طريق تحليل پاسخ فركانسي
 • امكان سنجي انتقال تكنولوژي ساخت ورق هسته
 • امكان سنجي انتقال تكنولوژي ساخت روغن ترانسفورماتور
 • امكان سنجي انتقال تكنولوژي ساخت سایر ملزومات ترانسفورماتور(کلید تنظیم ولتاژ، بوشینگ، رله بوخهلتز و سایر متعلقات)