سرويس و نگهداري ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت نيز يكي از فعاليتهاي جانبي، پرهزينه و زمانبر اما بسيار مهم و حياتي براي بسياري از صنايع بويژه شركتهاي غيرتخصصي در صنعت برق (مانند پالايشگاهها، پتروشيمي ها، صنايع فولاد و سيمان، كارخانجات مختلف و  …) است. کلينيک بعنوان يکي از شركتهاي محدود در ايران كه صرفاً در زمينه خدمات ترانسفورماتور فعاليت مي نمايد و از پشتوانه فني و انساني مطلوبي در صنعت ترانسفورماتور برخوردار است، اقدام به ارائه خدمات سرويس و نگهداري ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت صنايع مختلف نموده است.