با توجه به ضرورت پایش مستمر ترانسفورماتورهای موجود در شبکه و در راستای بهبود ضریب بهره بردای پیشنهاد یک طرح جامع پایش وضعیت بهینه و اقتصادی برای ترانسفورماتورهای قدرت به صورت برخط (با توجه به ظرفیت و اهمیت آنها) که مشکلات گذشته را دربر نداشته باشد و کاهش حوادث را در آینده تضمین نماید لازم است تیمی متشکل از متخصصین در این حوزه (چه در داخل و چه در خارج مجموعه) با توجه به امکانات موجود جهت کاهش هزینه های نگهداری، تشکیل گردد تا نسبت به بررسی وضعیت ماهانه ترانسفورماتورها و تحلیل نتایج انها و ارائه گزارش جهت بهبود شرایط پایداری و بهره برداری بهینه اقدام نمایند. این طرح پس از دریافت گزارش ماهانه از سیستم پایش آنلاین ترانسفورماتور پیشنهادی جهت ارتقای قابلیت اطمینان ترانسفورماتور ارائه میدهد لذا در راستای اهداف کلینیک و به پشتوانه مطالعات صورت گرفته و دستاوردهای حاصله، این کلینیک توانایی خود را جهت عیب یابی و رفع عیب، تنظیمات و آموزش بهره برداران سیستمهای مانیتورینگ برخط اعلام می دارد. همچنین سه پیشنهاد قابل بحت به بهره برداران محترم را ارائه می دارد؛

  • تدوین اصول و پیشنهاد اولیه برای یک سیستم پایش آنلاین ترانسفورماتورهای شبکه انتقال با توجه به ظرفیت آنها و آموزش روش بهره برداری از این سیستم ها
  • بررسی دلایل نقص ترانسفورماتورهایی که در سال های اخیر دچار حادثه شده اند و پیشنهاد اقدامات لازم جهت تعمیر و در مدار قرار گرفتن آنها
  • برنامه ریزی دوره ای بازدید و تعمیرات روی ترانسفورماتورهای فوق العاده حساس شبکه انتقال

لزوم تشکیل تیم پایش وضعیت بمنظور تامین موارد زیر پیشنهاد میگردد.

  • تعیین وضعیت موجود برای ترانسفورماتورهای دارای علائم اخطاری نت
  • بررسی OLGM های قابل بهره برداری و اطمینان از صحت عملکرد آنها
  • بررسی OLGM های از کار افتاده و امکان سنجی بکار گیری مجدد آنها
  • امکان سنجی و استفاده از OLGM های قابل استفاده موجود برای ترانسفورهای دارای حساسیت بیشتر که فاقد این تجهیز میباشند.
  • بررسی تامین OLGM مناسب موارد خاص با توجه به پارامترهای مطرح
  • ارائه راهکار مناسب برای تداوم عملکرد ترانسفورماتورهای دارای علائم اخطار