با توجه به اهميت مسئله تحقيق و توسعه در بهبود مستمر محصولات توليدي و ايجاد دانش فني توليد محصولات جديد شركتهاي صنعتي- توليدي، کلينيک مي تواند در راستاي مشتري مداري و رسالت خود به عنوان يک شرکت تخصصي و مرجع در خصوص ترانسفورماتور، پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه بهبود كيفيت ترانسفورماتورهاي توليدي، انتقال تكنولوژي طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي جديد و ملزومات جانبي، ايجاد دانش فني در
زمينه هاي مختلف طراحي، ساخت، آزمون، حمل و نقل، نصب و راه اندازي ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت براي شركت هاي متقاضي (پژوهشگاه نيرو، ايران ترانسفو، آريا ترانسفو و …) را سرلوحه فعاليتهاي خويش قرار دهد است. اهم فعاليتهاي کلينيک در اين راستا عبارتند از:

  • طراحي ساخت و تست رآكتور شنت 100MVAR و 4000kV
  • محاسبه و طراحي ترانسفورماتور كوره 100MVA
  • محاسبه و طراحي ترانسفورماتور يكسوساز با ظرفيت بالا
  • تدوين دستورالملهاي مختلف در خصوص تست، بهره برداري، تعمير و نگهداري از ترانسفورماتور و متعلقات
  • تدوين نرم افزارهاي مختلف محاسبه عمر باقيمانده ترانسفورماتور
  • طراحي و ساخت ترانسفورماتور آزمايشگاهي تست اتصال كوتاه
  • مكان يابي تخليه جزئي ترانسفورماتورها با استفاده از تابع انتقال سيم پيچي ها
  • تشخيص اتصال حلقه و مكان يابي آن در ترانسفورماتورهاي توزيع از طريق تحليل پاسخ فركانسي
  • امكان سنجي انتقال تكنولوژي ساخت ورق هسته
  • امكان سنجي انتقال تكنولوژي ساخت روغن ترانسفورماتور

امكان سنجي انتقال تكنولوژي ساخت ساير ملزومات ترانسفورماتور(کليد تنظيم ولتاژ، بوشينگ، رله بوخهلتز و ساير متعلقات)