طرح‌های پربازدید

افزایش ظرفیت و Overdesign

استفاده از علوم و فنون روز در سطح جهان در جهت طراحی مجدد و افزایش قابلیت اطمینان

بهبود دفع حرارتی و افزایش کارایی

بهبود دفع حرارتی به کمک تزریق نانو ذره در روغن در سطوح و مراحل کنترل شده

کنترل هزینه

ارائه راهکارهای پیشرفته جهت کاهش و بهینه سازی هزینه‌ها

ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورها

ارزيابي وضعيت و عمرسنجي ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت، کنترل و افزايش عمر