معرفی شرکت خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس

ترانسفورماتور بعنوان یکی از اصلی ترین تجهیزات انتقال و توزیع برق، نقش مهمی در تثبیت ولتاژ و افزایش ضریب اطمینان شبکه در امر برق رسانی به  صنایع و منازل ایفا می نماید. موسسان  کلينيک با شناسایی ظرفيتها و توانمندی های موجود در کشور ضمن اقدام به برقراری ارتباط موثر بین صاحبان صنایع و بستر سازی ایجاد اشتغال نیروی کارامد، مانع از تحمیل مخارج ناخواسته به بهره برداران و خروج ارز از کشور میشود. هدف از تشکيل کلينيک شناسایی و رفع مشکلات صنعت ترانسفورماتور در زمینه توليد، بهره برداري، تعميرات، سرويس و نگهداري در سطح ملي مي باشد.

رسالت
ايجاد کلينيک اي توانمند و نوآور براي فروش دانش فني و خدمات مهندسي همراه با آموزش، مشاوره و بيمه در صنعت ترانسفورماتور و تجهيزات جانبي آن.

آرمان
يکي از موفق ترين شرکتهاي دانش بنيان در زمينه علوم مربوط به صنعت ترانسفورماتور، پاسخگو به تمام مسائل تست، بهره برداري، تعميرات و نگهداري انواع ترانسفورماتورها و تجهيزات مربوطه در منطقه خاورميانه.

مأموریت

 • پاسخگويي به مسائل بهره برداري، تعمير و نگهداري و تست انواع ترانسفورماتور و تجهيزات جانبي
 • دستيابي به تکنولوژي هاي نو در صنعت ترانسفورماتور و تجهيزات جانبي
 • ايجاد مدارک فني معتبر و استانداردها در زمينه طراحي، ساخت، تست، بهره برداري و تعمير و نگهداري انواع ترانسفورماتور و تجهيزات جانبي
 • راه اندازی بیمه تخصصی ترانسفورماتور در کشور و پاسخگويي در این زمينه و تجهيزات جانبي ترانسفورماتور.
 • شناخت و حل مشکلات توليد کنندگان و بهره برداران ترانسفورماتور
 • تلاش براي توسعه دانش فني ترانسفورماتور و تجهيزات مربوطه متناسب با نياز بازار از طريق برقراري ارتباط با موسسات بين المللي و متخصصين داخلي
 • ارتقا آزمايشگاهها و دستيابي به شيوه هاي نوين تست و بازرسي مواد و تجهيزات انواع ترانسفورماتور و راکتور
 • تربيت نيروهاي متخصص در صنعت ترانسفورماتور
 • مشاوره و پاسخگويي در زمينه اولويت سرمايه گذاري در صنعت ترانسفورماتور
 • تهيه بانک اطلاعات در زمينه ترانسفورماتور براي صنايع مختلف کشور از طريق تجزيه و تحليل دقيق نيازهاي مشتريان
 • پشتيباني مناسب از خدمات ارائه شده و تبديل شدن به مشاور امين جهت سرمايه گذاري در صنعت ترانسفورماتور