تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

با توجه به اهميت مسئله تحقيق و توسعه در بهبود مستمر محصولات توليدي و ايجاد دانش فني توليد محصولات جديد شركتهاي صنعتي- توليدي، کلينيک مي تواند در راستاي مشتري مداري و رسالت خود به عنوان يک شرکت تخصصي و مرجع در خصوص ترانسفورماتور، پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه بهبود كيفيت ترانسفورماتورهاي توليدي، انتقال تكنولوژي طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي جديد و ملزومات جانبي، ايجاد دانش فني در
زمينه هاي مختلف طراحي، ساخت، آزمون، حمل و نقل، نصب و راه اندازي ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت براي شركت هاي متقاضي (پژوهشگاه نيرو، ايران ترانسفو، آريا ترانسفو و …) را سرلوحه فعاليتهاي خويش قرار دهد است.